Midroc - World Trade Center

Coworking

Den här filmen för sociala medier lyfter fram möjligheten att hyra in sig på coworkingytor hos World Trade Center.