Filmbruket On-Demand

Filmbruket On-Demand

Är du också i behov av en mer löpande produktion av film? Det kan vara att du behöver bygga upp en bank med content för sociala medier. Eller kanske har ni flera olika produktområden som behöver kunna framhävas i olika sammanhang och mot olika målgrupper. Kanske har du en strategi som säger att du ska göra nedslag i olika händelser som sker i dina projekt, i din verksamhet eller på annat sätt visar fram dina fantastiska produkter.

Filmbruket förenklar för dig
Med ett löpande behov av filmproduktion, säkerställer du din marknadsföring för lång tid framöver. Det kan dock kännas lite tungt att beställa för varenda gång behovet dyker upp. Du behöver begära offert, ta ställning till den, se till att filmbolaget förstår din verksamhet, din profilering, och vad du vill säga. Med våra On-Demand tjänster slipper du just detta. Vi sätter oss in i er verksamhet redan från starten. Det ekonomiska är avklarat i samband med att vi skriver avtal. Allt du behöver tänka på, är att slå oss en signal när det dyker upp ett behov.

Vi skräddarsyr åt dig
Vi skräddarsyr vår tjänst till hur ditt behov ser ut för stunden och den kommande perioden. Det är ett flexibelt avtal, och går att justera under avtalsperioden. Inför varje ny avtalsperiod tar vi en avstämning så att allt är i synk inför den kommande tiden. Med våra On-Demand tjänster säkerställer du att din film bara är ett samtal bort och med tiden samlar vi på oss en härlig bank av filmat material, som går att återanvända till andra behov. Vårt samarbete kommer utveckla sig till en fantastisk synergi mellan dina behov, och våra kompetenser.

Är du också nyfiken på hur våra On-Demand tjänster kan underlätta för dig? Kontakta oss, så berättar vi mer.