Moderna muséet

Presentationsfilm

Fönsterfabriken i Trelleborg erbjuder måttanpassade fönster i kompositmaterial, producerade i Sverige. De har valt att göra ett antal olika filmer som var och en riktar sig till olika målgrupper. Fönsterfabriken har målgrupp i olika kundsegment, hos återförsäljare och underleverantörer, och mycket av deras budskap ligger i att det är smidigt, enkelt, hållbart och tryggt att använda dem.