BimObject Live

The Stream

Här är ett utdrag från själva sändningen till BimObject Live, där en av talarna står på scenen.