BimObject Live

The Event

Här är en av eventfilmerna vi gjorde i samband med eventet. Syftet är alltid att skapa en känsla av att ”det här vill vi inte missa” så att fler anmäler sig till nästkommande event.