U-lift

Bilder från verksamheten

U-lift är ett bolag som producerar handkappliftar för bilar och tåg. De ville att vi skulle fotografera deras verkstad. Bilderna skulle användas på hemsida, i trycksaker, och liknande sammanhang. Det var viktigt för dem att bilderna utstrålade kvalitet, proffessionalitet och yrkesskicklighet.