Granitor - World Trade Center

Fotografering

Grantior World Trade Center uppdaterar sin bank av fotografier på sina lokaler löpande. Så fort någon yta är renoverad, ändrat eller utvecklat, fotograferas den. Personerna på bilderna är statister som vi har hjälpt till att anlita inför fotograferingen.