Information arbetsmarknad

Inspirationsfilmer

Information arbetsmarknad arbetar med att öka kommunikationen mellan skolan och näringslivet genom att, bland annat, inspirera och informera skolelever så att de kan göra kloka val genom hela sin utbildningsresa. I samband med det ville de göra inspirationsfilm i 5 delar som kunde nå ut till eleverna i åk 9. Inspelningen är gjord i vår Studio, och grafiken har vi arbetad med i postproduktionen i nära samarbete med kunden.

Filmerna är enbart tillgänglig för exklusiva visningar från kunden, därav visar vi bara bilder från filmen.