HSB

Årsredovisning

Genom att använda film för att presentera bolagets årsredovisning, men också göra det ännu mer intressant genom att inkludera animationer, det var vad HSB ville uppnå med sin årsredovisning för 2018. Som sagt så gjort, och ett kreativt sätt att presentera årsredovisningen blev det.

Producerad i samarbete med Explainer AB