Imaweb

Employer Branding "Trivsel"

Imaweb fokuserar starkt på sin arbetsgivarprofil, då de gärna vill attrahera kompetens som det är brist på.

Vi gjorde två filmer åt dem, en med fokus på varför man trivs hos dem, och en med fokus på vilka utvecklingsmöjligheter man har som medarbetare hos dem.