Lunds Kommun

Innocarneval x3

Projektet Innocarneval som arrangerades av Lunds kommun var ett projekt med många olika delar, som mycket handlade om att involvera och utmana unga invånare genom ett antal olika delmoment under sommarlovet. Den här filmen summerar upp projektet.