Lunds Kommun

Byggkrossen

Kvarteret Byggkrossen i Lund skulle planeras, och man valde att involvera unga invånare att bidra med sina idéer genom att bygga upp sina förslag i spelet Minecraft.