Moderna Museet

Presentationsfilm

Moderna Museet Malmö är mer än bara ett museum. Men det kan vara svårt att kunna förmedla helheten I det de erbjuder sina besökare; med verkstad, café, och all annan kringverksamhet. De valde därför att skapa en film som skulle berätta allt detta, och lite till.