Movium

Publika parker och städer 2022

Konferensen Lekfulla städer och parker är ett arrangemang som Movium arrangerar med jämna mellanrum. Efter pandemin och helt digitala event, ville de nu erbjuda eventet som livstreamad arrangemang parallellt med sitt fysiska arrangemang. VI på Filmbruket hjälpte till att planera och genomföra streamingen, samt producerade all grafik som användes.