Norrköpings hamn

Utbyggnadsprojekt

När en hel hamn ska byggas ut, hur kommunicerar man det med samhället som berörs? Norrköpings hamn löste det genom att skapa en film. Filmen skulle berätta om projektet; varför en utbyggnad är nödvändig och visionerna om vad en utbyggnad kan leda till. Genom att inkludera animation kunde man också visa i filmen hur den nya delen skulle se ut i det befintliga området.

Producerad  i samarbete med Explainer