RFSL Malmö

Röster från seniorgruppen

RFSL Malmö arbetade med ett fokusprojekt kring seniorer. De planerade att göra en serie intervjuer i Radio RFSL, och ville komplettera det med en serie filmer av samma format.
Här är en av filmerna från projektet. Varje film hade sin egen färg, och porträtterade en senior persons livsresa som HBTQ-person.