Skanska

Studio Malmö

STUDIO Malmö har ett koncept som verkligen är spännande och som skapar möten och liv. Den här filmens syfte är att berätta om konceptets tre hörnstenar: Work, Stay och Play, och inspirera till besök. Den här filmen är en del av en serie filmer som skadades före, under och efter bygget av fastigheter. Filmerna skulle ge en känsla av alla de möjligheter som finns i samband med att man hyr, och nyttjar, lokaler i deras hus. Till STUDIO gjorde vi även mer lokalspecifika filmer, och hela paketet med filmer inkluderades när det sedan var dags för Skanska att sälja fastigheten vidare till Kungsleden, som skulle fortsätta förvalta den.