Telavox

Utdrag från webinarie

Telavox arbetar frekvent med webinarier och podcasts som en del av sin positionering på marknaden. Här är en av flera webinarier vi har hjälpt dem med de senaste åren. Telavox är en av våra kunder som nyttjar konceptet Filmbruket On-Demand. Vi hjälper Telavox med allt det tekniska, så att de kan fokusera fullt ut på innehållet.

Just det här webinariet skulle också omvandlas till en podcast, därav stora mikrofoner för att ljudet skulle bli av rätt kvalitet.