Tojos Plast

Presentation

För en tillverkare av formgjutna plastprodukter, är det viktigt att berätta hur de arbetar miljömedvetet i en tid där plast ofta betraktas som något negativt. Det är också viktigt för dem att berätta om de olika certifieringar de har, som gör att de bland annat också kan tillverka produkter mot både livsmedel- som läkemedelsindustrin. Tojo Plast valde därför att göra en film som huvudsakligen skulle läggas på deras hemsida för information. Visst kan man välja att bara berätta om detta i text, men att få se och höra personerna själva berätta, gör att Tojo Plast som leverantör får en mer personlig framtoning, men också att budskapet fastnar lättare hos mottagaren.