World Maritime University

Marknadsföringsfilm

World Maritime University är ett välrenommerad universitet i Malmö, och attraherar studenter från hela världen som önskar att studera inom ämnen som rör maritim verksamhet. Många av studenterna är redan seniora tjänstemän i sina hemland, och kommer hit för att vidareutbilda sig. Men de attraherar också många unga, egenfinansierade studenter från hela världen. Med den här filmen ville de nå ut till den målgruppen för att attrahera ännu fler unga studenter.