Recovent

Sociala medier

Recovent är ett bolag inom värme, ventilation och kyla. De erbjuder produkter till både yrkesmän inom branschen, men även privatpersoner. Förutom att tillhandahålla produkter, så utvecklar de även egna produkter där de anser det saknas på marknaden.

Det här en en kortare version, som kan användas på sociala medier. Vi gjorde också en längre version, som kan läggas på exempelvis hemsida.