Recovent

Presentationsfilm

Recovent är ett bolag inom värme, ventilation och kyla. De erbjuder produkter till både yrkesmän inom branschen, men även privatpersoner. Förutom att tillhandahålla produkter, så utvecklar de även egna produkter där de anser det saknas på marknaden.

Det här en den längre företagspresentationen, som kan läggas på exempelvis hemsidan. Vi gjorde också en kortare version, som kan användas på sociala medier.